HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 5 năm 2015

06/5/2015

-          Xét duyệt đề cương đề tài NCKH: "Nâng cao chất lượng tăng trưởng (thông qua nâng cao chỉ số năng suất các yếu tố tổng hợp TFP trong tăng trưởng GDP)". Chủ tịch Hội đồng:  PGS.TS. Vương Đức Hoàng Quân

-          Họp thông qua kế hoạch phân loại biệt thự cũ trên địa bàn TPHCM và báo cáo định kỳ về việc triển khai Chương trình hành động trong công tác bảo tồn cảnh quan kiến trúc trên địa bàn TPHCM. Chủ trì:   PGS. TS. Nguyễn Trọng Hòa  

07/5/2015

-          Nghiệm thu chính thức đề tài NCKH: "Nghiên cứu chính quyền đô thị đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị - Từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh". Chủ tịch Hội đồng: TS. Trần Anh Tuấn.  

08/5/2015

-          Họp Mạng TTKT: Triển khai thực hiện chuyên đề trích xuất chia sẽ dữ liệu. Chủ trì: TS. Trần Anh Tuấn

12/5/2015

-          Họp Hội đồng điều hành Mạng thông tin kinh tế Thành phố Quý I/2015. Chủ trì: TS. Trần Anh Tuấn

13/5/2015

-          Nghiệm thu cơ sở đề tài NCKH: "Đánh giá cơ chế điều phối triển khai quy hoạch xây dựng vùng đô thị thành phố Hồ Chí Minh". Chủ tịch Hội đồng: TS. Võ Kim Cương  

15/5/2015

-          Sinh hoạt Học thuật về Chủ đề phân tầng Xã hội - Báo cáo viên: GS. TS. Bùi Thế Cường.

-          Nghiệm thu cơ sở đề tài NCKH: "Giải pháp tận dụng Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Trung Quốc đảy mạnh xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc". Chủ tịch Hội đồng: PGS. TS. Vương Đức Hoàng Quân

19/5/2015

-          Thẩm định các đề tài về thực hiện Chương trình hành động số 34/CTrHĐ/TU về ứng phó với biến đổi khí hậu. Chủ trì: Phó Viện trưởng Hoàng Minh Trí

29/5/2015

-          Họp góp ý dự thảo báo cáo chuyên đề "Nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành phát triển KT-XH vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam". Chủ trì: TS. Trần Anh Tuấn  

(26054 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 04 năm 2023 (4/5/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 3 năm 2023 (2/4/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 02 năm 2023 (1/3/2023)


Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
25019349