HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 02 năm 2020

 

05/02/2020

Làm việc với IPC về triển khai Đề án "Nghiên cứu giải pháp khai thác tiềm năng lợi thế về tự nhiên, cảnh quan và môi trường sông Sài Gòn phục vụ phát triển KTXH TP".

06/02/2020

Tiếp Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp cơ khí điện TP.HCM.

13/02/2020

Làm việc với Khoa Ngân hàng - ĐH Kinh tế.

Hội đồng thẩm định giữa kỳ nhiệm vụ NCKH "Nghiên cứu tăng quyền tự chủ ngân sách TPHCM".

20/02/2020

Hội đồng thẩm định giữa kỳ nhiệm vụ NCKH "Thị trường KH&CN TPHCM: thực trạng và giải pháp".

21/02/2020

Hội đồng nghiệm thu chính thức nhiệm vụ NCKH "Khu dân cư mới trên địa bàn TPHCM: thực trạng về đầu tư xây dựng - quản lý sau đầu tư xây dựng và các giải pháp chính sách".

27/02/2020

Họp Hội đồng thẩm định nhiệm vụ NCKH "Quá trình thực thi chính sách BHXH ở TPHCM - Thực trạng và giải pháp".

29/02/2020

Hội đồng nghiệm thu chính thức nhiệm vụ NCKH "Phát triển không gian ngầm tại TPHCM: trường hợp khu trung tâm hiện hữu (930 ha)".

(17634 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 04 năm 2023 (4/5/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 3 năm 2023 (2/4/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 02 năm 2023 (1/3/2023)


Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
25005385