HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 09 năm 2017

01/9/2017
Tiếp và làm việc với Cục Phát triển đô thị và Trung tâm Hợp tác Phát triển đô thị thị quốc tế (IUC) về chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực cải tạo, chỉnh trang/tái thiết đô thị.
03/9/2017
Tiếp và làm việc với đoàn chuyên gia Hiệp hội hỗ trợ chăm sóc phúc lợi người cao tuổi và người khuyết tật Châu Á.
06/9/2017
Phối hợp với Ban Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng nhân dân Thành phố tổ chức Hội thảo khoa học “Thực trạng và giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”.
11/9/2017
Viện phối hợp với Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ chủ trì buổi trao đổi về quản lý chất thải và xử lý chất thải rắn của PGS.TS. Jenna Jambeck với các Sở ngành và cán bộ nghiên cứu của Viện.
19/9/2017
Báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố dự thảo Đề án Nghiên cứu các kịch bản tăng trưởng kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020.
28/9/2017
Tiếp Đoàn UBND thành phố Hà Nội trao đổivề tình hình kinh tế - xã hội Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua; Mục tiêu, quan điểm, định hướng phát triển Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ nay đến năm 2030, tầm nhìn 2050; Trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu khoa học.

 

(65787 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 04 năm 2023 (4/5/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 3 năm 2023 (2/4/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 02 năm 2023 (1/3/2023)


Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
25003148