HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 9/2013

27/09/2013

-  Hội thảo đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động các chợ đầu mối nông sản thực phẩm”

26/09/2013

-  Tọa đàm đề án “Chất lượng cuộc sống của dân cư TPHCM năm 2013-2014”

-  Hội thảo đề tài “Đánh giá hiệu quả đầu tư đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế TPHCM giai đoạn 2000-2010”

-  Báo cáo chuyên đề “Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vùng TPHCM” - GS. Martin báo cáo.

20/09/2013

-  Nghiệm thu cơ sở đề tài “Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý việc chuyển đổi chức năng công trình trên địa bàn TPHCM” (CTHĐ: PGS.TS. Nguyễn Trọng Hòa)

19/09/2013

-  Họp Ban chỉ đạo bảo tồn cảnh quan kiến trúc đô thị trên địa bàn TP

-  Nghiệm thu cơ sở đề tài “Quản trị rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2011-2020 theo chuẩn mực Basel 3” (CTHĐ: TS. Đinh Sơn Hùng)

-  Xét duyệt đề cương đề tài “Những yếu tố KT - XH tác động đến tình hình phạm tội của trẻ vị thành niên ở TPHCM hiện nay” (CTHĐ: PGS.TS. Phan Xuân Biên)

-  Xét duyệt đề cương đề tài “Giải pháp tận dụng Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Trung Quốc đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc” (CTHĐ: TS. Đinh Sơn Hùng)

18/09/2013

-  Hội thảo đề tài “Quản trị rủi ro DNNVV tại TPHCM”

12/09/2013

-  Tọa đàm khoa học đề tài nghiên cứu “Nâng cao hiệu quả đào tạo nghề cho người khuyết tật của các tổ chức vì NKT tại TPHCM hiện nay”

10/09/2013

-  Xét duyệt đề cương đề tài “Nghiên cứu tăng trưởng xanh trên địa bàn TPHCM” (CTHĐ: TS. Đinh Sơn Hùng)

09/09/2013

-  Tọa đàm “Đầu tư và phát triển trên địa bàn TP.HCM sau 5 năm gia nhập WTO” (Anh Hùng chủ trì - Mời CB, VC Viện quan tâm tham dự)

04/09/2013

-  Xét duyệt đề cương chuyên đề khảo sát “Nhận thức của xã hội về bình đẳng giới tại TPHCM” (CTHĐ: TS. Nguyễn Thị Hậu)

 

Tin: PA.

 

(33689 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 04 năm 2023 (4/5/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 3 năm 2023 (2/4/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 02 năm 2023 (1/3/2023)


Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
24995950