HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 06 năm 2018

06/6/2018
Hội thảo đề án “Nâng cao năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh” (Chủ nhiệm: ThS. Cao Minh Nghĩa).
07/6/2018
Phối hợp với Trường Đại học Việt Đức tổ chức Hội thảo khoa học lần 2 với chủ đề “Cơ hội và các lựa chọn quản lý phát triển tích hợp hướng tới thành phố thông minh ở vùng thành phố Hồ Chí Minh”.  
11/6/2018
Phối hợp với Trung tâm Các Thành phố sống tốt của Singapore tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Công nghệ và Thông tin Không gian địa lý”.
12/6/2018
Xét duyệt đề cương đề tài năm 2018: “Nhìn lại tiềm năng và lợi thế trong phát triển đô thị để thành phố Hồ Chí Minh phát triển bền vững và thực hiện tốt vai trò trung tâm của vùng và cả nước” (Chủ nhiệm: GS.TS. Nguyễn Trọng Hòa).
13/6/2018
Nghiệm thu chính thức đề tài năm 2017: “Dạy thêm, học thêm ở thành phố Hồ Chí Minh: Thực trạng – Nhu cầu – Giải pháp” (Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thị Hoài Hương).
14/6/2018
Thẩm định giữa kỳ đề tài năm 2017: “Đánh giá việc sử dụng hồ sơ quy hoạch hạ tầng kỹ thuật trong quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch” (Chủ nhiệm: ThS. Phạm Thị Thảo).
15/6/2018
Tọa đàm “Các giải pháp quản lý giao thông ứng phó với ngập lụt đô thị do mưa lớn, triều cường dâng cao thành phố Hồ Chí Minh”.
19/6/2018
- Phối hợp với Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức tạo đàm 02 đề tài cấp Nhà nước: (i) Phát triển nhanh và bền vững: kinh nghiệm thành công của thế giới và định hướng các chính sách của Việt Nam trong bối cảnh mới; (ii) Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ở Việt Nam hiện nay: Thực trạng, vấn đề và định hướng chính sách.
- Xét duyệt đề cương đề tài năm 2018: “Khu dân cư đô thị mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh: Thực trạng về quy hoạch - đầu tư xây dựng - quản lý sau quy hoạch và đầu tư xây dựng và các giải pháp chính sách” (Chủ nhiệm: ThS. Phạm Trần Hải).
21/6/2018
Hội thảo đề án “Nâng cao năng suất lao động xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh” (Chủ nhiệm: ThS. Vũ Ngọc Anh).
20/6/2018
Tiếp và làm việc với Hiệp hội Trao đổi Kinh tế và Văn hóa Việt – Hàn (KOVES).
22/6/2018
Thẩm định giữa kỳ đề tài năm 2017: “Nhận diện các yếu tố ảnh hưởng đến đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh” (Chủ nhiệm: PGS.TS. Vương Đức Hoàng Quân)
29/6/2018
- Hội thảo “Ý kiến các chuyên gia đầu ngành đề xuất cho Thành phố tranh thủ tối đa các cơ chế, chính sách mới, vượt trội hơn quy định pháp luật hiện nay và phù hợp với đặc thù của một đô thị đặc biệt mà Nghị quyết 54 của Quốc hội đã cho phép để Thành phố có sự bứt phá trong quá trình phát triển”  
- Nghiệm thu chính thức đề tài 2016: “Nghiên cứu xây dựng hệ thống loại hình cơ sở chăm sóc người cao tuổi tại thành phố Hồ Chí Minh – thực trạng và giải pháp” (Chủ nhiệm: ThS. Lê Văn Thành)
30/6/2018
- Nghiệm thu chính thức đề tài 2016: “Đội ngũ doanh nhân ở thành phố Hồ Chí Minh – Thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực hoạt động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế” (Chủ nhiệm: CN. Trần Văn Phương)
- Nghiệm thu chính thức Đề án 2017: “Xây dựng hệ thống thông tin 5 loại thị trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh” (Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Trúc Vân)
- Nghiệm thu chính thức Đề án 2017: “Nâng cao năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh” (Chủ nhiệm: ThS. Cao Minh Nghĩa)
- Nghiệm thu chính thức Đề án 2017: “Nâng cao năng suất lao động xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh” (Chủ nhiệm: ThS. Vũ Ngọc Anh)

 

(139163 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 05 năm 2023 (2/6/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 04 năm 2023 (4/5/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 3 năm 2023 (2/4/2023)


Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
25025185