HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 05 năm 2023

11/5/2023

Hội đồng tư vấn phản biện "Triển khai một số giải pháp phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn Quận 1".

12/5/2023

Tọa đàm khoa học "Thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của TPHCM giai đoạn 2023-2025 tầm nhìn 2030".

13/5/2023

Tọa đàm "Xây dựng sản phẩm OCOP Cần Giờ".

23/5/2023

-Làm việc với đoàn chuyên gia Nhật Bản về phát triển trung tâm dưỡng sinh-dưỡng lão tại Cần Giờ.

-Làm việc với UBND TP.Thủ Đức.

(11722 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 8 năm 2023 (17/9/2023)

Tin Hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 7 năm 2023 (1/8/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 06 năm 2023 (5/7/2023)


Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
25444130