KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH
Hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh: Giải pháp phát triển

 Tên đề tài:
Hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh – Giải pháp phát triển
 Chủ nhiệm:
CN. Nguyễn Đức Lệnh
 Các thành viên:
TS. Dương Hồng Phương, TS. Vũ Thị Thúy Nga, Th.S. Ngô Văn Đức, Th.S Vũ Ngọc Anh, Th.S. Trịnh Ngọc Lan, CN. Trần Thị Ngọc Liên, Th.S. Nguyễn Ngọc Bình, CN. Đỗ Xuân Trung, CN. Lê Thị Thi, Th.S. Nguyễn Việt Trung, Th.S. Vũ Thanh Tuấn
 Độ dài:
80 Trang
 Thời gian hoàn thành:
Tháng 2 năm 2012
 Ký hiệu phân loại:
D388.314T532
Nội dung chính:
 
Trong nền kinh tế phát triển hiện nay, nhu cầu về dịch vụ tài chính tiền tệ nói chung và nhu cầu về dịch vụ thanh toán nói riêng ngày càng cao cả về số lượng và chất lương dịch vụ. Đây là yếu tố môi trường quan trọng đòi hỏi sự phát triển tương ứng và hoàn thiện của hệ thống thanh toán qua ngân hàng – hệ thống thanh tóa không dùng tiền mặt trong nền kinh tế.
Sự phát triển của hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy sản xuất kinh doanh và lưu thông hàng hóa phát triển, thúc đẩy nền kinh tế phát triển nhanh hơn, bền vững hơn bởi chính vai trò và bản chất của thanh toán không dùng tiền mặt mang lại.
Tuy nhiên thanh toán không dùng tiền mặt ở nước ta nói chung và trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nói riêng hiện nay vẫn còn những tồn tại hạn chế và những khó khăn vướng mắc, tác động ảnh hưởng đến sự mở rộng và phát triển của hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, không chỉ làm giảm vai trò và ý nghĩa của hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt đối với nền kinh tế, đối với doanh nghiệp mà còn tác động ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình mở rộng và phát triển của hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt trong toàn bộ nền kinh tế. Với ý nghĩa như vậy, đề tài nghiên cứu, phân tích đánh giá thực trạng tình hình hoạt động của hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn thành phố, Trên cơ sở đó đưa ra những định hướng và giải pháp để hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ngày càng mở rộng và phát triển hiệu quả, góp phần thúc đẩy hoạt động ngân hàng, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh thương mại, dịch vụ và toàn bộ nền kinh tế phát triển nhanh hơn, bền vững và hiệu quả hơn.
Kết quả nghiên cứu của đề tài nhằm kỳ vọng đạt được những mục tiêu, đưa ra được định hướng phát triển và hệ thống các giải pháp để thúc đẩy hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn mở rộng và phát triển hiệu quả, góp phần thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thành phố phát triển. Qua đó thúc đẩy kinh tế thành phố phát triển nhanh và bền vững. Trên cơ sở đánh giá toàn bộ thực trạng hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
-              Đưa ra được những tồn tại hạn chế và nguyên nhân về tình hình phát triển của hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt trong thời gian qua;
-              Xây dựng hệ thống định hướng, giải pháp và kiến nghị để hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn phát triển;
Trong đó tạo bước chuyển cơ bản trong hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt trong khu vực doanh nghiệp và khu vực dân cư, với các dịch vụ ngân hàng điện tử, đáp ứng nhu cầu thanh toán tiện ích, tiện lợi cho người dân trong giao dịch mua bán và đáp ứng các nhu cầu tiêu dùng, sinh hoạt; thay đổi dần thói quen sử dụng tiền mặt trong dân cư, giảm dần từng bước tỷ lệ sử dụng tiền mặt trong toàn bộ nền kinh tế.
Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.

(6466 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 10 năm 2020 (1/11/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 9 năm 2020 (2/10/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 8 năm 2020 (1/9/2020)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
21686195