CÁC VẤN ĐỀ KHÁC CÁC VẤN ĐỀ KHÁC
Thứ bậc của Việt Nam qua hai chỉ tiêu so sánh quốc tế chính

Khi so sánh quốc tế, người ta thường dùng một số chỉ tiêu, trong đó có 2 chỉ tiêu chính sau: tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân đầu người tính bằng USD theo tỷ giá sức mua tương đương (PPP) và chỉ số phát triển con người (HDI). GDP bình quân đầu người tính bằng USD theo tỷ giá thực tế ở Việt Nam đã tăng qua các năm cả về mức tuyệt đối và về thứ bậc (xem Bảng 1)

Trong năm 2002, kết quả đạt được còn cao hơn. GDP bình quân đầu người ở Việt Nam đạt khoảng 440 USD, đứng thứ 8 trong khu vực, thứ 36 ở Châu Á và thứ 138 trên thế giới. Như vậy, trong 12 năm, Việt Nam đã vương được 2 bậc trong khu vực, 13 bậc ở Châu Á và 59 bậc trên thế giới. Đây là một cố gắng rất lớn trong thời kỳ đổi mới. GDP bình quân đầu người tính bằng USD theo tỉ giá PPP (mà khi so sánh quốc tế, các chuyên gia thường dùng chỉ tiêu này), thì quy mô và thứ bậc còn cao hơn (xem Bảng 2).

Trong vòng 10 năm, GDP bình quân đầu người tính bằng USD theo PPP của Việt Nam đã vượt qua 3 nước trong khu vực, 8 nước ở Châu Á và 18 nước trên thế giới.

Kết quả trên là một nỗ lực lớn, tuy nhiên về quy mô còn rất thấp. Năm 200, GDP bình quân đầu người theo PPP của khu vực ASEAN đã đạt 3611,6 USD, trong khi của Việt Nam chỉ đạt 1996 USD, chỉ bằng 55,3% mức bình quân của khu vực, trong đó chỉ bằng 65,6% của Indonesia, 50,3% của Philippines, 31,2% của Thailand, 22% của Malaysia, 11,9% của Brunei, 8,5% của Singapore. Nếu tăng với tốc độ như thời kỳ 1996-2000 và với giả thiết các nước trong khu vực “đứng yên”, thì phải đến 2010 Việt Nam mới đạt được mức bình quân của khu vực hiện nay. Cũng cần thấy rằng, đó chỉ là sự so sánh về số lượng, còn về chất lượng (giá cả, mẫu mã, chủng loại, chất lượng…) thì sự cạnh tranh của chúng ta còn thấp. Ngay cả đối với Trung Qúôc, Việt Nam cũng chỉ mới bằng 50,2%.

Về chỉ số HDI, Việt Nam đã đạt được kết quả đáng khích lệ trên 3 mặt. HDI của Việt Nam đã gia tăng tương đối nhanh, tứ 0,560 năm 1995 lên 0,688 năm 2000. Xếp hạng HDI của Việt Nam so với các nước và vùng lãnh thổ, nếu năm 19995 Việt Nam còn đứng thứ 7 trong khu vực, đứng thứ 31 ở Châu Á và đứng 122 trên thế giới, thì năm 2000 đã vượt lên đứng thứ 6 khu vực, thứ 28 ở Châu Á và thứ 109 trên thế giới.

Xếp hạng về HDI đã cao hơn xếp hạng về GDP bình quân đầu người tính bằng USD theo PPP. Do vậy, nếu về GDP bình quân đầu người tính bằng USD theo PPP, Việt Nam còn đứng ở tốp cuối cùng trong khối các nước đang phát triển, thì về HDI, Việt Nam lại đứng ở mức trên trung bình trong khối nước này. Điếu đó chứng tỏ Việt Nam đã và đang quan tâm đặc biệt đến phát triển xã hội và sự tăng trưởng kinh tế đã gắn với việc phát triển xã hội, với việc phát triển con người.

Bảng 1: GDP BÌNH QUÂN THỰC TẾ

 

Năm

GDP bình quân đầu người (USD)

Đứng thứ

Trong ASEAN

Ở Châu Á

Trên thế giới

1990

1995

1997

1998

1999

2000

2001

97,8

289,0

360,8

353,6

372,6

405,6

412,9

10

10

8

8

8

8

8

49

44

44

39

38

37

38

197

177

172

150

146

142

141

Bảng 2: GDP BÌNH QUÂN THỰC TẾ THEO PPP

 Năm

GDP bình quân đầu người (USD)

Đứng thứ

Trong ASEAN

Ở Châu Á

Trên thế giới

1991

1995

1997

1998

1999

2000

1086

1414

1630

1689

1860

1996

10

8

7

8

7

7

43

37

35

37

35

35

147

141

133

132

130

129

 

Minh Nhung – Báo Đầu tư ngày 28-04-2003

 

(11480 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 10 năm 2019 (4/11/2019)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 9 năm 2019 (16/10/2019)

Hội thảo khoa học "Tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và Kinh tế số đến nguồn nhân lực, cách thức vận hành và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Thành phố" (10/9/2019)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
20351028