CÁC VẤN ĐỀ KHÁC CÁC VẤN ĐỀ KHÁC
Phát triển và quảng bá thương hiệu quốc gia

Xu thế toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế khiến cho sự cạnh tranh không chỉ diễn ra giữa các sản phẩm, các công ty với nhau mà lớn hơn còn là sự cạnh tranh giữa các quốc gia, các vùng lãnh thổ với nhau. Trong bối cảnh đó, một trong những công cụ quan trọng được sử dụng để thu hút sự chú ý của khách hàng chính là thương hiệu nói chung và thương hiệu quốc gia (THQG) nói riêng. Đối với mối quốc gia, quá trình xây dựng và giới thiệu THQG với cộng đồng quốc tế là việc làm quan trọng, có tính quyến định vị thế cạnh tranh của quốc gia đó trên thị trường quốc tế.

Để xây dựng và quảng bá THQG thành công cần phải thực hiện tốt các công việc chính sau đây:

Thứ nhất, việc đầu tiên cần làm khi xây dựng THQG là phải hiểu biết đầy đủ về vị thế cạnh tranh quốc gia, bao gồm điểm mạnh, yếu của đất nước về vị trí địa lý, quy mô thị trường nội địa, các ngành công nghiệp, khả năng tiếp cận thương mại với khu vực và quốc tế, trình độ phổ cập giáo dục, các chính sách thuế, trình độ tay nghề lao động, mức lương của người lao động, an ninh quốc gia khi so với các nước khác. Bên cạnh đó vị thế quốc gia còn là khả năng nhận biết được những cơ hội và thách thức từ môi trường bên ngoài tác động đến sự phát triển của quốc gia đó trong tương lai. Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của quốc gia với sự tham gia đóng góp ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân trong nước sẽ giúp xây dựng một chiến lược quảng bá THQG có hiệu quả.Vì thế ưu tiên của mỗi một quốc gia khi phát triển THQG là cần dựa trên lợi thế cạnh tranh của đất nước để tạo nên một bức tranh tổng thể đẹp nhất về quốc gia đó.

Thứ hai, xác định những nhóm khách hàng tiềm năng và thị trường mục tiêu là một việc làm quan trọng để quảng bá THQG. Định vị quốc gia cần nhấn mạnh đến những nét tiêu biểu, để quốc gia đó trở nên hấp dẫn hơn đối với các quốc gia khác. Tuy nhiên thực tế cho thấy, quảng bá THQG chỉ có hiệu quả khi hướng tới một đối tượng khách hàng cụ thể, từ đó tạo ra hiệu ứng tích cực đến những nhóm đối tượng khách hàng khác; tạo ra mối liên hệ mật thiết, tăng cường và hỗ trợ lẫn nhau.

Thứ ba, tính kiên định là yếu tố quyết định sự thành công của quá trình phát triển, quảng bá THQG. Điều này có nghĩa là tất cả những hình ảnh và thông điệp được sử dụng cho mỗi hoạt động quảng bá thương hiệu của các doanh nghiệp, tổ chức trong một quốc gia đều phải phù hợp và tương thích với hình ảnh tổng thể của quốc gia đó. Vì thế việc điều phối và kết hợp giữa phát triển thương hiệu thành phố, vùng, địa phương là rất quan trọng đối với mục tiêu phát triển THQG.

Thứ tư, xây dựng, phát triển và quảng bá THQG đòi hỏi có sự tham gia và chia sẻ tàm nhìn mục tiêu giữa Chính phủ, dân cư và cộng động doanh nghiệp. Bởi lẽ, doanh nghiệp là người bỏ tiền ra để thực hiện những kế hoạch, tầm nhìn dài hạn cho chính doanh nghiệp và mong muốn THQG sẽ hỗ trợ cho quá trình xâm nhập thị trường quốc tế của doanh nghiệp được thuận lợi hơn. Còn việc điều phối, hỗ trợ về mặt thể chế và luật pháp thuộc về trách nhiệm của Chính phủ nhằm bảo đảm uy tính của THQG nói riêng và niềm tin của người tiêu dùng quốc tế nói chung đối với những sản phẩm và dịch vụ mà quốc gia quảng bá giới thiệu ra thị trường quốc tế. Điều đó chỉ ra rằng cần phải xây dựng mối quan hệ đối tác bình đẳng cùng có lợi giữa các tổ chức là Nhà nước, hiệp hội độc lập, cộng đồng doanh nghiệp, người dân, bởi đây là cơ chế tốt nhất để thực hiện quản lý và điều hành chương trình THQG. Tuy nhiên, trên thực tế các đối tác tư nhân và cộng đồng dân cư thường ít được tham gia chương trình THQG, đặc biệt ở những nơi có truyền thống là chính quyền làm hầu hết mọi việc, khu vực tư nhân ít tin cậy khu vực công và ngược lại (ở hầu hết những nước đang phát triển). Chính vì thế rất nhiều Chính phủ thường chỉ có những chính sách ngắn hạn quảng bá THQG, khiến cho việc duy trì những cam kết đối với chiến lược phát triển THQG gặp rất nhiều khó khăn, từ đó làm giảm uy tín của THQG.

Thứ năm, trong quá trình phát triển, quảng bá THQG cần phải dự báo và theo dõi những sự kiện có ảnh hưởng “tiêu cực” đến hình ảnh quốc gia như khủng hoảng y tế, các thảm họa thiên nhiên, chiến tranh, các hoạt động khủng bố và chống khủng bố. Tuy nhiên trên thực tế thì hầu như quốc gia nào cũng đã gặp phải một trong các cuộc “khủng hoảng” đó. Vì thế quá trình dự báo, theo dõi những vụ “khủng hoảng” quốc gia sẽ giúp tìm ra các giải pháp để đối phó thích hợp và “khôi phục” hình ảnh quốc gia sau “khủng hoảng”.

Thứ sáu, đánh giá, đo lường kết qủa phát triển, quảng bá THQG là một việc làm cần thiết, không thể thiếu trong mỗi chương trình phát triển THQG. Đánh giá thương hiệu là một quá trình liên tục theo dõi những nhận thức và hình ảnh của quốc gia dựa vào việc thu thập thông tin như thăm dò dư luận, nghiên cứu và phân tích, bằng cách đo lường thực sự những gì đang diễn ra liên quan đến hình ảnh đất nước và sử dụng các kết quả thu được để giúp giảm thiểu những sai sót, phát huy những điểm tích cực trong phát triển, quảng bá THQG.

Vì vậy, phát triển, quảng bá THQG thành công luôn đòi hỏi phải xây dựng một kế hoạch dài hạn với sự tham gia của nhiều bên liên quan, trong đó quan trọng nhất là: Nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp và dân cư; góp phần quan trọng thúc đẩy hội nhập, phát triển đất nước nói chung và doanh nghiệp nói riêng, đem lại cuộc sống thịnh vượng cho người dân; đó chính là mục tiêu cốt lõi của một chương trình phát triển THQG.

NGUYỄN ANH TUẤN

Biên tập và tổng hợp từ nguồn "TC Kinh tế và Dự báo số 5/2007"

(485 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 12 năm 2019 (8/1/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 11 năm 2019 (5/12/2019)

Tin hoạt động khoa học tháng 10 năm 2019 (4/11/2019)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
20564664