CÁC VẤN ĐỀ KHÁC CÁC VẤN ĐỀ KHÁC
Cải thiện môi trường kinh doanh - Nỗ lực không ngừng

Với việc Quốc hội thông qua Luật Đầu tư chung và Luật Doanh nghiệp (thống nhất) để áp dụng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khoa 11/2005; Chính phủ Việt Nam nỗ lực xây dựng và ban hành các văn bản pháp luật liên quan khác nhằm hình thành đồng bộ thể chế kinh tế thị trường, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng bộ máy và đội ngũ công chức trong sạch, vững mạnh, chống tham nhũng quyết liệt hơn… môi trường đầu tư, kinh doanh ở Việt Nam đã đáp ứng tót hơn những yêu cầu của thời kỳ mới phù hợp với hội nhập kinh tế quốc tế.

Báo cáo về hoạt động kinh doanh năm 2006 của Ngân hàng thế giới (WB) mới đây cho thấy, Việt Nam đứng thứ 3 trong số 10 nước cải cách mạnh mẽ nhất trong năm 2005. WB cho rằng, năm 2005, Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ cải cách nhanh nhất và có bước nhảy vọt về thứ hạng. Sự tiến bộ của Việt Nam có được là nhờ có những cải cách về luật pháp trong các lĩnh vực đăng ký kinh doanh, đăng ký tài sản, bảo vệ nhà đầu tư, cưỡng chế tuân thủ hợp đồng và phá sản doanh nghiệp…

Mặc dù vậy

Cơ sở để WB đánh giá về môi trường kinh tế của Việt Nam năm 2005 có nhiều tiến bộ, chỉ tập trung vào việc đánh giá mức độ cải cách trong mỗi lĩnh vực chứ không đi sâu đánh giá hiện trạng của lĩnh vực đó. Ví dụ như thủ tục để phá sản một doanh nghiệp ở Việt Nam cần trung bình tới 5 năm, đứng vào hàng thứ 133/155 quốc gia được xem xét, nhưng do Việt Nam đã đưa ra được Luật Phá sản mới với nhiều điểm tiến bộ nên vẫn được xếp vào nhóm hàng đầu về cải cách trong lĩnh vực này. Còn nhìn một cách tổng thể và khái quát thì Việt Nam vẫn đứng trong nhóm các nước kém thuận lợi về môi trường kinh doanh. Trong khi các nước trong khu vực như Thái Lan, Singapore, Malaysia được WB xếp vào nhóm 30 quốc gia tạo điều kiện dễ dàng nhất cho hoạt động kinh doanh, thì Việt Nam vẫn nằm trong nhóm 60 quốc gia có điều kiện khó khăn nhất.

Điều tra của WB còn chỉ ra rằng: Để khởi sự một doanh nghiệp ở Việt Nam phải mất tới 50 ngày, trong khi đó tại Thái Lan, Malaysia chỉ mất dưới 30 ngày; việc đăng ký tài sản có đảm bảo của Việt Nam phải từ 60 – 70 ngày, còn ở Thái Lan chỉ mất 2 ngày…

Một thống kê khác do Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam thực hiện công bố cuối năm 2005 cũng cho thấy, mặc dù đã tiến hành rà soát và bãi bỏ hàng loạt loại giấy phép bất hợp lý, song đến nay vẫn có tới 315 giấy phép kinh doanh các loại đang được vận dụng. Trong đó, có nhiều giấy phép kinh doanh mục tiêu không rõ ràng, hiệu lực quản lý thấp…

Nhìn vào “Bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh năm 2005” do Diễn đàn Kinh tế Thế giới công bố, Việt Nam chỉ được xếp ở vị trí 81/117 nền kinh tế về cạnh tranh toàn cầu, xếp 80/117 về cạnh tranh kinh doanh, xếp thứ 92/117 về năng lực hành động của các cơ quan công quyền.

Trong lần trả lời phỏgn vấn báo Diễn đàn doanh nghiệp nhân Ngày doanh nhân Việt Nam (13/10/2005), Thủ tướng Phan Văn Khải cũng thừa nhận: “Môi trường kinh doanh của Việt Nam tuy đã có nhiều cải tiến, song vẫn còn những mặt kém thuận lợi so với yêu cầu và tiềm năng, mà quan trọng nhất là chưa phát huy được sức mạnh của toàn dân tộc trong công cuộc phát triển kinh tế”. Theo Thủ tướng, một trong những nguyên nhân cơ bản khiến cho môi trường kinh doanh còn kém thuận lợi là do sự yếu kém của thể chế kinh tế.

Nhiệm vụ hàng đầu

Để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế và hội nhập, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh không thể xem nhẹ, phải coi là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu của năm 2006 và tiếp theo.

Từ nhiều năm qua, Chính phủ Việt Nam đã khẳng định hoàn thiện hệ thống thể chế kinh tế là một nhiệm vụ trọng tâm hướng vào phục vụ sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế. Điều này cũng đồng nghĩa với việc hình thành đồng bộ các loại thị trường và hoàn chỉnh cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển thêm nhiều doanh nghiệp dân doanh kinh doanh trong tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế và phát triển đồng đều trên các vùng lãnh thổ.

Luật Doanh nghiệp thống nhất và Luật Đầu tư chung được coi là có bước cải cách mạnh mẽ, sẽ tạo ra một môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, có trật tự, đảm bảo sự quản lý của Nhà nước, bình đẳng giữa các loại hình doanh nghiệp, thủ tục đơn giản, công khai, minh bạch và phù hợp với các cam kết về hội nhập kinh tế quốc tế.

Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2010 sẽ có khoảng 500.000 doanh nghiệp. Các chuyên gia nghiên cứu cho rằng, có thể đạt số doanh nghiệp nhiều hơn thế nếu như công tác cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được thực hiện hiệu quả hơn. Theo tiến sĩ Ngô Văn Điềm, Phó Ban nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian tới nên thực hiện phương châm: “Một quyết tâm, một đổi mới và hai niềm tin”. Tức là, quyết tâm về mặt chính trị để tạo được môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi hơn cho đầu tư, kinh doanh phát triển, trên cơ sở tôn trọng đầy đủ quyền tự do kinh doanh của người dân. Điều này đòi hỏi phải được thực hiện triệt để từ trên xuống dưới. Kinh nghiệm 20 năm đổi mới cho thấy, thực hiện cải cách từ trên xuống dưới tốc độ sẽ nhanh hơn, hiệu quả cũng cao hơn. Tiếp đến là đổi mới tư duy quản lý. Phải chuyển ngay từ cách nghĩ quản lý được đến đâu mở đến đó, sang quản lý phải theo kịp sự phát triển. Hai niềm tin chính là: Nhà nước không thể làm tất cả được, không thể duy trì mãi cách dắt tay, chỉ việc mà phải đặt niềm tin vào người dân và tinh thần kinh doanh của họ, bởi họ là những người biết rõ nhất cơ hội kinh doanh chấp nhận dấn thân vào rủi ro và huy động nguồn lực; tin vào thị trường, vào hàng triệu người tiêu dùng thông thái luôn dõi theo, phán quyết sự ra đời, tồn tại và phát triển hoặc tiêu vong, phá sản của các doanh nghiệp trên thương trường.

Quyết tâm hoàn thiện thể chế kinh tế, môi trường đầu tư, kinh doanh ở Việt Nam chắc chắn sẽ ngày càng thông thoáng, thuận lợi, quyền tự do kinh doanh của người dân sẽ ngày càng được tăng lên, lực lượng doanh nghiệp ở Việt Nam sẽ ngày càng phát triển và lớn mạnh không ngừng góp phần đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu. Thủ tướng Phan Văn Khải khẳng định: “Chính phủ đang rất lắng nghe và luôn cố gắng tháo gỡ khó khăn, xóa bỏ rào cản, đáp ứng yêu cầu chính đáng của doanh nghiệp. Doanh nghiệp, doanh nhân (bao gồm từ các hộ gia đình sản xuất – kinh doanh hàng hóa, trang trại, hợp tác xã cho đến các loại hình doanh nghiệp) là những người làm ra của cải cho xã hội, vì vậy, Chính phủ phải gắn bó, lắng nghe và phục vụ tốt doanh nghiệp. Một mặt, Chính phủ cũng giữ đúng vị trí, vai trò của người quản lý để đảm bảo quy trì trật tự, kỷ cương hoạt động kinh doanh nhằm làm cho cộng đồng doanh nghiệp ngày càng mạnh lên, phát triển tốt hơn”.

NGỌC QUỲNH

Trích Kinh tế Việt Nam số 52 (27/12/2005)(1089 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 11 năm 2019 (5/12/2019)

Tin hoạt động khoa học tháng 10 năm 2019 (4/11/2019)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 9 năm 2019 (16/10/2019)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
20427542