CÁC VẤN ĐỀ KHÁC CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

Hoạt động marketing trong phát triển công ty tài chính ở Việt Nam (1/8/2011 15:14)

Sự ra đời và phát triển của công ty tài chính làm cho hệ thống tài chính trở nên phong phú, đa dạng, linh hoạt, hoàn chỉnh hơn. Hoạt động của các công ty tài chính ở nước ta đã góp phần làm phong phú thêm các dịch vụ tài chính - ngân hàng, đáp ứng nhu cầu phát triển đa dạng của thị trường tài chính - tiền tệ trong nền kinh tế thị trường. Tuy nhiên, những kết quả đạt được của các công ty tài chính chưa tương xứng với tiềm năng và vai trò của mình trong hệ thống tài chính, thị trường tài chính và nền kinh tế.

Xem thêm >>

Một số Vai trò của các công ty đa quốc gia (TNCs) - Phần 2 (2/8/2011 10:42)

Xem thêm >>

Một số vai trò của các công ty đa quốc gia (TNCs) - Phần 1 (2/8/2011 10:52)

Các TNCs đã có những tác động to lớn đối với sự phát triển của kinh tế thế giới nói chung cũng như các nền kinh tế của các quốc gia nói riêng. Những tác động đó được thể hiện qua hoạt động thương mại, đầu tư, phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu phát triển và chuyển giao công nghệ

Xem thêm >>

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất – kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh – Phần II (2/8/2011 14:55)

Xem thêm >>

Chiến lược phát triển ngành và chuyển dịch cơ cấu ở Xingapo - Phần 5 (2/8/2011 17:19)

Xem thêm >>

Chiến lược phát triển ngành và chuyển dịch cơ cấu ở Xingapo - Phần 4 (2/8/2011 17:26)

Xem thêm >>

Chiến lược phát triển ngành và chuyển dịch cơ cấu ở Xingapo - Phần 3 (2/8/2011 17:34)

Xem thêm >>

Chiến lược phát triển ngành và chuyển dịch cơ cấu ở Xingapo - Phần 2 (2/8/2011 17:38)

Xem thêm >>

Chiến lược phát triển ngành và chuyển dịch cơ cấu ở Xingapo - Phần 1 (2/8/2011 17:41)

Xingapo đã đạt được một sự tăng trưởng kinh tế rất đáng lưu ý trong gần 4 thập niên qua kể từ khi giành được độc lập chính trị, với tốc độ tăng trưởng GDP bình quân vượt quá mức 8%/năm trong suốt giai đoạn 1960-1994. Với thu nhập quốc gia đầu người đạ mức 21.400 USD vào năm 1994, Xingapo thuộc số những quốc gia có thu nhập bình quân cao nhất châu Á. Xingapo cũng thường xuyên được Báo Cáo Cạnh Tranh Thế Giới (World Economic Report) xếp hạng là nền kinh tế có khả năng cạnh tranh cao nhất trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Vì những lý do như vậy, Xingapo đã chính thức được Tổ Chức Hợp Tác Và Phát Triển Kinh Tế (OECD) chính thức xếp hạng là nước đang phát triển tiên tiến từ năm 1996.

Xem thêm >>

Một số lý thuyết về phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế (2/8/2011 17:49)

Xem thêm >>

Hình ảnh nhãn hiệu, tài sản vô hình (15/8/2011 15:17)

Những yếu tố ban đầu tạo nên hình ảnh nhãn hiệu xuất phát từ các lợi ích cảm tính mà người tiêu dùng có thể cảm nhận được thông qua truyền thông, mua sắm và thụ hưởng một sản phẩm hay dịch vụ.

Xem thêm >>

Vấn Đề Minh Triết Trong Hoạt Động Của Hệ Thống Doanh Nghiệp Thời Kinh Tế Thị Trường Hiện Đại (26/11/2011 05:28)

Hoạt động doanh nghiệp là hoạt động lấy kinh doanh là chính. Đó là hoạt động trong cơ chế thị trường, theo cơ chế thị trường, mà thị trường thì luôn luôn bị thúc đẩy bởi lợi nhuận tối đa, nên nó năng động, cạnh tranh khốc liệt, đầy tính tự phát khó lường. Ở đây quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh, quy luật giá cả, và quy luật lợi nhuận luôn tác động mạnh mẽ. Thương trường là tốc độ, kinh doanh là dấn thân, đua tranh cùng tốc độ. Cho nên rất cần có triết lý, minh triết soi đường, cần văn hóa doanh nghiệp làm nền, làm phanh hãm, và hướng dẫn để đi đến thành công, không phải thắng/thua mà khó nhất là cùng thắng.

Xem thêm >>
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 4 năm 2021 (3/5/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 3 năm 2021 (2/4/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 02 năm 2021 (1/3/2021)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
22325251