TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG - ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG - ĐẦU TƯ
Quan điểm về chuyển dịch cơ cấu đầu tư

Một trong những vấn đề quan trọng là cần có vốn để phát triển. Trong điều kiện đổi mới, đất nước có mức tích lũy ngày càng cao, đạt tới 30%GDP và chiếm 70% tổng nguồn vốn đầu tư phát triển18. Nhưng cơ cấu vốn cần có sự chuyển dịch cả về nhiều phương diện như về mặt huy động (nguồn vốn) và sử dụng (phân bổ theo ngành và theo vùng).

Trong một thời gian dài, đầu tư chỉ được hiểu là đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách, còn lúc này chúng ta đã bao quát cơ cấu vốn đầu tư phát triển từ mọi nguồn đầu tư như đầu tư công cộng (bao gồm đầu tư từ ngân sách, tín dụng đầu tư, đầu tư của các DNNN có vốn ban đầu từ ngân sách), đầu tư của các doanh nghiệp trong và ngoài nước và đầu tư của khu vực dân cư nói chung. Do đó, trong cơ chế kinh tế, một thời gian khá dài, chúng ta cũng tự trói buộc vào huy động các nguồn vốn có nguồn gốc ngân sách, làm tăng thêm tư tưởng ỷ lại, trông chờ, trong khi lại gây khó khăn cho việc huy động nguồn vốn ngoài đầu tư công cộng. Ngày nay tuy đã huy động gần 36% GDP cho đầu tư phát triển nhưng đến 55% lại vẫn dựa vào đầu tư công và chủ yếu dành cho doanh nghiệp nhà nước (kể cả các khoản vay tín dụng ưu đãi). Đó là chưa kể tới giá trị quyền sử dụng đất và các ưu đãi khác cũng chưa được huy động và sử dụng thật hiệu quả. Chính sách kinh tế được triển khai từ đổi mới với các Luật Đầu tư nước ngoài, Luật Khuyến khích đầu tư trong nước và nhất là sau khi có Luật Doanh nghiệp đã có tác động đẩy mạnh các kênh thu hút vốn ngoài nhà nước. Đặc biệt Nghị quyết Trung ương 9 (khoá IX, 2004) đang mở ra cơ hội mới để thu hút mạnh mẽ các khoản đầu tư tư nhân trong và ngoài nước, tăng cường sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công trên cơ sở đẩy mạnh cổ phần hóa.

Trong khi nhấn mạnh vai trò quan trọng bậc nhất của tích lũy nội bộ nền kinh tế, chúng ta coi vốn trong nước là quyết định, vốn bên ngoài là quan trọng. Đại hội lần thứ IX của Đảng đã nêu rõ nhiệm vụ phải kết hợp hai loại nguồn lực này trong một thể thống nhất để đầu tư phát triển. Vấn đề quan hệ nội lực, ngoại lực còn chưa được nhận thức đầy đủ, thành ra có lúc nhấn mạnh quá mức khâu này hay khâu khác, thậm chí dẫn tới quan điểm có phần đối lập nhân tố trong nước và nhân tố bên ngoài một cách quá mức. Những nhận thức mới đang thổi một luồng sinh khí mới, với chủ trương xây dựng luật đầu tư chung cho các loại nguồn vốn. Đó là điều kiện để xây dựng một cơ cấu kinh tế có hiệu quả, có sức cạnh tranh lớn.

(18)  Xem bài của cùng tác giả “Đầu tư và hiệu quả đầu tư năm 1995-2001”, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, số 3 – 2002.

 

PGS.TSKH Nguyễn Quang Thái

Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam

       Nguồn : Nghiên cứu kinh tế số 312 – Tháng 5/2004

 

(3028 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 3 năm 2020 (3/4/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 02 năm 2020 (2/3/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 01 năm 2020 (5/2/2020)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
20845136