KINH TẾ ĐỊA PHƯƠNG KINH TẾ ĐỊA PHƯƠNG
Đánh giá sự phát triển công nghiệp ở Bình Dương

Giá trị sản xuất công nghiệp thời kỳ 1997-2000 tăng bình quân 29,96%; Năm 1997 tăng 48%, năm 1998 tăng 17,24%, năm 1999 tăng 32%, năm 2000 tăng 34,3%. Ðến năm 2000 công nghiệp chiếm 58% trong GDP (1997 là 50,4%).

- Vùng phía Nam tỉnh Bình Dương, đã có 7 khu công nghiệp với diện tích 1.500 ha được cấp giấy phép đầu tư, thu hút 246 dự án đầu tư trong và ngoài nước với số vốn đầu tư là 961 triệu USD và 1.207 tỷ đồng VN. Ðến cuối năm 2000 có trên 60% dự án đã đi vào hoạt động. Các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp ở phía Bắc tỉnh cũng có bước phát triển, tạo điều kiện thúc đẩy nông nghiệp phát triển và xây dựng nông thôn mới.

- Các ngành công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm, cơ khí, hóa chất, may mặc, da giày, công nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu phát triển nhanh, chiếm tỷ trọng chủ yếu trong cơ cấu nội bộ ngành công nghiệp. Các ngành công nghiệp truyền thống như gốm sứ, vật liệu xây dựng, sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, sơn mài., đã có sự chuyển biến từng bước về công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, đứng vững và phát triển được trên thị trường trong và ngoài nước.

- Lực lượng lao động công nghiệp năm 2000 gấp 1,8 lần năm 1996. Lực lượng và trình độ đội ngũ quản lý, chuyên môn kỹ thuật của ngành có những bước tiến đáng kể.

- Trình độ công nghệ còn ở mức thấp và trung bình so với Vùng, nhưng đã xuất hiện các doanh nghiệp có qui mô lớn, công nghệ tiên tiến, sản phẩm cạnh tranh được trên thị trường trong nước và xuất khẩu. Tuy nhiên các ngành kỹ thuật cao phát triển còn hạn chế, tập trung phần lờn ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp trong nước chưa mạnh dạn và thiếu vốn đầu tư vào các lĩnh vực kỹ thuật cao.

- Nhìn chung công nghiệp đã vượt qua nhiều khó khăn gay gắt, liên tục duy trì và nâng cao được nhịp độ phát triển, chuyển dần từ sản xuất phân tán sang sản xuất tập trung hình thành các khu, cụm công nghiệp; Thu hút mạnh vốn đầu tư mở ra nhiều ngành, sản phẩm mới, hình thành các doanh nghiệp có qui mô lớn, nhất là ở khu vực đầu tư nước ngoài tạo điều kiện thu hút nhiều lao động, đẩy mạnh xuất khẩu. Công nghiệp ngày càng khẳng định vị trí là ngành kinh tế trọng yếu, động lực đối với tỉnh.

Trích Báo cáo sơ khởi: CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NỘI BỘ CÁC NGÀNH KINH TẾ TRÊN ĐỊA BÀN VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM PHÍA NAM (Đề tài đang nghiên cứu của Viện Kinh tế TP.HCM).

(3710 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 8 năm 2020 (1/9/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 7 năm 2020 (1/8/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 6 năm 2020 (4/7/2020)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
21467698