KINH TẾ ĐỊA PHƯƠNG KINH TẾ ĐỊA PHƯƠNG
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngoại thành Thành phố Hồ Chí Minh - Định hướng phát triển giao thông vận tải toàn thành và khu vực quận huyện mới

1.Quan điểm định hướng phát triển ngành y tế đến năm 2010.

Do quá trình đô thị hóa phát triển nhanh, đời sống nhân dân ngày càng cải thiện, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân sẽ tăng nhanh. Do đó định hướng phát triển y tế tại các quận huyện ngoại thành sẽ như sau:

Phát triển và nâng cao năng lực mạng lưới y tế dự phòng và các chương trình sức khỏe nhằm thực hiện tốt các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, bảo vệ và nâng cao sức khỏe người dân.

Phát triển năng lực khám chữa bệnh của tuyến y tế cơ sở và đặc biệt là nhanh chóng xây dựng các Trung tâm y tế kỹ thuật cao, các bệnh viện khu vực ở các cửa ngõ vào thành phố (Bình Chánh, Thủ Đức, Hóc Môn, Q. 7)

Củng cố và phát triển mạng lưới y tế cơ sở đạt chuẩn quốc gia theo chỉ thị 06 của Ban Bí thư.

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và quản lý đội ngũ cán bộ y tế, y bác sĩ.

Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động y tế, trong đó y tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, tận dụng mọi tiềm năng và mở rộng hợp tác.

2. Mục tiêu phát triển ngành y tế đến năm 2010 gồm:

Số lượng bác sĩ: 10 bác sĩ/10.000.

Số lượng dược sĩ: 3 dược sĩ/10.000.

100% các phường xã có trạm y tế.

Nâng cấp các trạm y tế xã đã xuống cấp.

Xây mới các bệnh viện cấp liên huyện.

3. Phân tích luận giải các phương án phát triển ngành y tế.

3.1. Phương án ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý tại các bệnh viện:

Phương án này có các ưu điểm:

Các thông tin cơ bản của hồ sơ bệnh án được lưu trữ dầy đủ, chính xác giúp cho việc truy tìm, nghiên cứu số liệu, phục vụ các báo cáo cho ngành, nghiên cứu khoa học được thuận lợi. Có thể cung cấp Data cho trình ứng dụng SPSS để xử ly thông tin nhiều chiều. Số liệu tồn kho, xuất nhập tại khoa dược là số liệu hiện hành nên thuận tiện cho việc thiết lập các báo cáo, giá trị tồn kho cuối năm, kết chuyển.

Báo cáo về tiền thu và các chế độ thanh toán viện phí được thực hiện nhanh chóng, đầy đủ in chứng từ thanh toán với BHYT, miễn giảm hàng tháng.

Thống kê số liệu báo cáo nhanh hàng ngày hoặc gom nhiều ngày phục vụ giao ban viện nhanh gọn.

3.2. Phương án đa dạng hóa các loại hình y tế:

Phương án này có các ưu điểm:

Tận dụng được nguồn vốn của mọi thành phần kinh tế.

Giải quyết tình trạng quá tải của bộ phận y tế nhà nước.

Đáp ứng được nhu cầu của người dân trong công tác khám chữa bệnh.

 

Trích đề tài “Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh thực trạng và giải pháp” - Sở Khoa học và Công nghệ - 7/2005

(2227 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 10 năm 2019 (4/11/2019)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 9 năm 2019 (16/10/2019)

Hội thảo khoa học "Tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và Kinh tế số đến nguồn nhân lực, cách thức vận hành và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Thành phố" (10/9/2019)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
20351094