KINH TẾ ĐỊA PHƯƠNG KINH TẾ ĐỊA PHƯƠNG
Đồng Nai thu hút đầu tư từ Malaysia

Tỉnh Đồng Nai vừa cử đoàn đại diện đi Malaysia để mời gọi các doanh nghiệp nước này đầu tư vào các dự án hạ tầng của tỉnh, gồm đường sá, bệnh viện, trường học và các dịch vụ tài chính, ngân hàng.

Đây là những dự án mà Đồng Nai có định hướng phát triển trong vòng năm năm tới. Theo dự kiến, đoàn xúc tiến đầu tư sẽ ký ghi nhớ với một số doanh nghiệp tại đây, trong đó có Tập đoàn Berjaya và Công ty viễn thông Celcom.

Biên tập và tổng hợp từ nguồn "Tuổi Trẻ tháng 11/2006"

(1831 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 10 năm 2019 (4/11/2019)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 9 năm 2019 (16/10/2019)

Hội thảo khoa học "Tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và Kinh tế số đến nguồn nhân lực, cách thức vận hành và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Thành phố" (10/9/2019)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
20352355